<sup id="ou80u"></sup>
<sup id="ou80u"><noscript id="ou80u"></noscript></sup> <sup id="ou80u"><noscript id="ou80u"></noscript></sup>
<acronym id="ou80u"><div id="ou80u"></div></acronym>
<acronym id="ou80u"><div id="ou80u"></div></acronym>
<acronym id="ou80u"><noscript id="ou80u"></noscript></acronym>
<sup id="ou80u"></sup>
<sup id="ou80u"></sup><sup id="ou80u"><noscript id="ou80u"></noscript></sup>
當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濾光片 > 紅外濾光片 >Spectrogon帶通紅外濾光片

產(chǎn)品展示

Product display

Spectrogon帶通紅外濾光片

簡(jiǎn)要描述:Spectrogon帶通紅外濾光片在是一種可以讓特定波長(cháng)的光通過(guò)而讓其他波段的光反射(或衰減)的光學(xué)元件??蓹z測人體紅外線(xiàn),用于制造紅外電子體溫計、人體自動(dòng)感應設備等。

 • 產(chǎn)品型號:BP系列
 • 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
 • 更新時(shí)間:2023-11-07
 • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:3782
詳細介紹
品牌Spectrogon/瑞典價(jià)格區間3千-1萬(wàn)
組件類(lèi)別光學(xué)元件應用領(lǐng)域醫療衛生,電子,航天,制藥,綜合

Spectrogon帶通紅外濾光片
Bandpass Filters, HW > 3 % of CWL

Spectrogon帶通紅外濾光片廣泛用于各種生物技術(shù)、生物醫學(xué)、定量化學(xué)應用,以選擇性透射范圍狹窄的波長(cháng),同時(shí)阻斷所有其他的波長(cháng)。

Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description: BP-CWL-HW in nanometers (HW 50 % Tpeak)

Spectrogon帶通紅外濾光片
General Specifications
Diameter:25.4 mm +0/-0.2 mm. 
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking:Avg < 0.1 % UV to block high
Slope:< 5 %

Description

Substrate

Thk

CWL
+/- tol

HW
+/- tol

Transm
> %

Block high

BP-0455-022 nm

BK7

2.00

3,00

3,00

70,00

1200,00

BP-0456-042 nm

Color glass

5.00

5,00

5,00

50,00

1200,00

BP-0492-042 nm

Color glass

2.00

5,00

5,00

70,00

1200,00

BP-0495-057 nm

Color glass

4.00

10,00

10,00

60,00

1200,00

BP-0500-040 nm

Glass

4.00

5,00

5,00

50,00

1200,00

BP-0555-036 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0560-120 nm

Color glass

2.50

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0565-045 nm

Color glass

5.00

10,00

10,00

70,00

12000,00

BP-0567-040 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0575-040 nm

Color glass

3.00

5,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0615-045 nm

Color glass

3.20

5,00

5,00

70,00

1200,00

BP-0658-040 nm

Color glass

2.00

5,00

5,00

70,00

1200,00

BP-0662-040 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

70,00

1200,00

BP-0667-040 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0669-040 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0675-040 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0692-043 nm

Color glass

3.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0700-024 nm

Color glass

4.00

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0750-040 nm

Color glass

1.80

7,00

7,00

70,00

1200,00

BP-0792-052 nm

Cemented

3.50

10,00

10,00

60,00

1200,00

BP-0794-100 nm

Color glass

3.00

10,00

10,00

60,00

1200,00

BP-0808-026 nm

Color glass

3.00

4,00

5,00

80,00

1200,00

BP-0810-100 nm

Glass

3.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0850-050 nm

Glass

3.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0857-025 nm

Glass

3.00

5,00

3,00

60,00

1200,00

BP-0865-055 nm

Glass

3.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0890-070 nm

Glass

.50

20,00

20,00

70,00

1200,00

BP-0907-055 nm

Glass

1.50

5,00

5,00

60,00

1200,00

BP-0913-070 nm

Float glass

1.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0940-040 nm

BK7

1.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0975-056 nm

Glass

1.50

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-0995-055 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

60,00

2000,00

BP-1020-055 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

70,00

1200,00

BP-1038-055 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

70,00

3000,00

BP-1116-070 nm

Glass

1.50

10,00

10,00

50,00

3000,00

BP-1120-060 nm

Glass

1.80

10,00

10,00

50,00

3000,00

BP-1245-150 nm

Other

1.50

20,00

20,00

60,00

25000,00

BP-1360-045 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

70,00

3200,00

BP-1400-100 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

60,00

3200,00

BP-1535-080 nm

BK7

1.00

6,00

6,00

75,00

2500,00

BP-1540-130 nm

Glass

.50

10,00

10,00

80,00

2200,00

BP-1560-070 nm

Silicon

1.00

10,00

7,00

80,00

2200,00

BP-1570-130 nm

Glass

.50

15,00

10,00

80,00

2200,00

BP-1610-060 nm

Glass

1.00

5,00

6,00

70,00

3500,00

BP-1675-090 nm

Glass

1.00

10,00

15,00

70,00

3500,00

BP-1693-082 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

60,00

3500,00

BP-1693-140 nm

Glass

1.00

10,00

30,00

70,00

3500,00

BP-1695-095 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1695-097 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

70,00

3500,00

BP-1745-100 nm

Glass

1.00

20,00

15,00

60,00

3500,00

BP-1775-100 nm

Cemented

1.00

20,00

15,00

60,00

3500,00

BP-1835-080 nm

Cemented

.80

15,00

20,00

60,00

3500,00

BP-1840-115 nm

Cemented

1.00

15,00

15,00

60,00

3500,00

BP-1843-075 nm

Glass

1.00

10,00

5,00

70,00

3500,00

BP-1850-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1852-037 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1853-103 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1855-104 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1858-100 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1865-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1865-100 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1870-104 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1875-104 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1875-107 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1885-100 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1887-065 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1915-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1920-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1920-110 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1925-100 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1930-070 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1930-100 nm

Glass

.30

10,00

10,00

70,00

3500,00

BP-1930-112 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1932-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1933-080 nm

Glass

.50

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1938-105 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1939-107 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1940-111 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1945-080 nm

Glass

.80

10,00

20,00

60,00

3300,00

BP-1945-112 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1950-112 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1951-045 nm

BK7

1.00

5,00

5,00

60,00

3300,00

BP-1958-080 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1958-127 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1960-110 nm

Glass

.30

10,00

10,00

70,00

3500,00

BP-1960-120 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1965-080 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1965-105 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-1965-115 nm

Cemented

1.85

10,00

5,00

60,00

30000,00

BP-1982-087 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-2010-113 nm

Glass

1.80

15,00

15,00

60,00

3500,00

BP-2036-150 nm

Cemented

1.00

20,00

20,00

60,00

3500,00

BP-2080-090 nm

Glass

.80

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-2090-076 nm

Glass

1.00

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-2090-160 nm

Cemented

1.00

20,00

20,00

70,00

6000,00

BP-2100-075 nm

Glass

1.50

20,00

20,00

70,00

3500,00

BP-2120-090 nm

Cemented

1.00

15,00

20,00

60,00

3500,00

BP-2140-110 nm

Glass

1.00

10,00

20,00

60,00

3500,00

BP-2180-145 nm

Ge

1.00

25,00

20,00

70,00

30000,00

BP-2360-080 nm

Glass

1.00

10,00

10,00

60,00

3500,00

BP-2365-073 nm

Glass

.80

40,00

20,00

70,00

3500,00

BP-2420-110 nm

BK7

1.00

20,00

15,00

70,00

30000,00

BP-2446-105 nm

BK7

1.00

20,00

15,00

70,00

30000,00

BP-2720-140 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

80,00

30000,00

BP-3055-155 nm

Quartz

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3305-265 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

80,00

6000,00

BP-3317-215 nm

Sapphire

1.10

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3320-270 nm

Sapphire

1.00

25,00

20,00

80,00

6000,00

BP-3330-145 nm

Sapphire

.50

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3350-120 nm

Sapphire

.50

20,00

20,00

80,00

30000,00

BP-3350-200 nm

Sapphire

.50

50,00

50,00

50,00

30000,00

BP-3360-155 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

70,00

6800,00

BP-3365-160 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

80,00

30000,00

BP-3375-150 nm

Sapphire

1.00

10,00

10,00

80,00

30000,00

BP-3390-345 nm

Sapphire

.75

40,00

40,00

70,00

20000,00

BP-3400-102 nm

Sapphire

1.00

40,00

10,00

70,00

30000,00

BP-3400-120 nm

Silicon

.50

30,00

20,00

70,00

11000,00

BP-3410-300 nm

Sapphire

.50

35,00

30,00

70,00

30000,00

BP-3420-075 nm

Sapphire

1.00

30,00

15,00

70,00

30000,00

BP-3443-130 nm

Quartz

.50

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3560-142 nm

Sapphire

1.00

30,00

30,00

70,00

30000,00

BP-3580-170 nm

Sapphire

1.00

30,00

10,00

60,00

30000,00

BP-3600-090 nm

Sapphire

1.00

25,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3615-171 nm

Sapphire

1.00

30,00

10,00

60,00

30000,00

BP-3690-110 nm

Silicon

1.00

20,00

20,00

65,00

6000,00

BP-3700-110 nm

Sapphire

1.00

35,00

15,00

70,00

30000,00

BP-3715-086 nm

Sapphire

.50

30,00

10,00

70,00

14000,00

BP-3750-200 nm

Silicon

.50

40,00

30,00

80,00

12000,00

BP-3800-180 nm

Silicon

1.00

25,00

20,00

70,00

6000,00

BP-3900-200 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3920-179 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-3975-310 nm

Sapphire

1.00

90,00

40,00

65,00

30000,00

BP-4170-180 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

60,00

30000,00

BP-4190-195 nm

Sapphire

.50

40,00

20,00

70,00

7000,00

BP-4200-440 nm

Silicon

.50

40,00

20,00

70,00

6700,00

BP-4220-125 nm

Sapphire

.50

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4220-200 nm

Silicon

.50

40,00

25,00

60,00

10000,00

BP-4225-120 nm

Sapphire

.50

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4225-150 nm

Silicon

1.00

40,00

20,00

70,00

6000,00

BP-4230-200 nm

Silicon

.50

20,00

20,00

70,00

10000,00

BP-4240-195 nm

Sapphire

.50

10,00

10,00

80,00

30000,00

BP-4245-195 nm

Sapphire

.50

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4245-200 nm

Sapphire

.50

50,00

30,00

70,00

30000,00

BP-4250-205 nm

Sapphire

.50

20,00

20,00

80,00

30000,00

BP-4260-150 nm

Sapphire

.50

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4260-180 nm

Sapphire

.50

60,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4260-195 nm

Sapphire

.50

20,00

20,00

80,00

30000,00

BP-4260-220 nm

Sapphire

1.00

60,00

40,00

65,00

30000,00

BP-4265-120 nm

Sapphire

.50

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4265-130 nm

Sapphire

.50

30,00

20,00

75,00

30000,00

BP-4266-150 nm

Silicon

1.00

25,00

15,00

65,00

6000,00

BP-4266-200 nm

Silicon

.50

30,00

20,00

60,00

10000,00

BP-4270-180 nm

Sapphire

1.00

20,00

30,00

80,00

30000,00

BP-4275-090 nm

Silicon

.55

30,00

20,00

70,00

8000,00

BP-4300-200 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4350-180 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

70,00

30000,00

BP-4390-132 nm

Sapphire

1.00

20,00

13,00

60,00

30000,00

BP-4440-160 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4450-200 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4475-260 nm

Sapphire

.50

50,00

30,00

75,00

30000,00

BP-4480-180 nm

Sapphire

1.00

40,00

30,00

70,00

30000,00

BP-4510-180 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4510-190 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4550-320 nm

Sapphire

1.00

50,00

30,00

70,00

30000,00

BP-4560-260 nm

Sapphire

1.00

50,00

30,00

70,00

30000,00

BP-4610-175 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4630-180 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4630-220 nm

Sapphire

1.00

20,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4660-180 nm

Silicon

.50

40,00

20,00

60,00

11000,00

BP-4665-240 nm

Sapphire

1.00

40,00

30,00

70,00

30000,00

BP-4672-140 nm

Sapphire

1.00

50,00

25,00

55,00

30000,00

BP-4675-160 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4700-600 nm

Silicon

1.00

60,00

60,00

75,00

11000,00

BP-4700-690 nm

Silicon

1.00

60,00

60,00

75,00

11000,00

BP-4710-140 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4720-127 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

60,00

30000,00

BP-4725-133 nm

Sapphire

1.00

50,00

25,00

60,00

30000,00

BP-4740-140 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4750-190 nm

Silicon

.50

50,00

20,00

70,00

8000,00

BP-4755-136 nm

Sapphire

1.00

40,00

20,00

70,00

30000,00

BP-4775-175 nm

Silicon

.50

40,00

20,00

70,00

10000,00

BP-4960-148 nm

Silicon

.50

25,00

15,00

70,00

14500,00

BP-5058-100 nm

Sapphire

.50

45,00

20,00

70,00

30000,00

BP-5060-100 nm

Sapphire

.50

25,00

15,00

70,00

30000,00

BP-5220-255 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

70,00

30000,00

BP-5220-265 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

70,00

30000,00

BP-5220-300 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

60,00

30000,00

BP-5250-270 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

70,00

30000,00

BP-5260-210 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

65,00

30000,00

BP-5263-210 nm

Sapphire

.76

85,00

35,00

60,00

30000,00

BP-5269-200 nm

Sapphire

1.00

50,00

30,00

60,00

30000,00

BP-5275-285 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

70,00

30000,00

BP-5290-300 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

60,00

30000,00

BP-5290-600 nm

Silicon

1.00

60,00

60,00

75,00

11000,00

BP-5300-200 nm

Sapphire

1.00

30,00

20,00

70,00

30000,00

BP-5320-265 nm

Sapphire

1.00

50,00

35,00

60,00

30000,00

BP-6080-200 nm

Sapphire

.50

75,00

25,00

50,00

30000,00

BP-6420-180 nm

Silicon

1.00

40,00

20,00

60,00

11200,00

BP-6465-230 nm

Silicon

1.00

40,00

35,00

70,00

10500,00

BP-6500-230 nm

Silicon

1.00

40,00

35,00

70,00

10500,00

BP-6545-235 nm

Silicon

1.00

40,00

35,00

70,00

10500,00

BP-6560-230 nm

Ge

1.00

40,00

35,00

70,00

10500,00

BP-6600-320 nm

Silicon

1.00

50,00

30,00

70,00

10500,00

BP-7730-250 nm

Ge

1.00

60,00

40,00

70,00

12500,00

BP-8008-439 nm

Ge

.50

80,00

70,00

80,00

14000,00

BP-8100-230 nm

Ge

.50

40,00

30,00

70,00

14000,00

BP-8135-250 nm

Ge

.50

50,00

30,00

70,00

14000,00

BP-8180-250 nm

Ge

.50

50,00

30,00

70,00

14000,00

BP-8248-452 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

80,00

13500,00

BP-8370-182 nm

Ge

.50

50,00

30,00

70,00

14000,00

BP-8416-180 nm

Ge

1.00

50,00

20,00

70,00

14000,00

BP-8630-200 nm

Ge

1.00

50,00

35,00

70,00

14000,00

BP-8645-550 nm

Ge

1.00

50,00

50,00

70,00

13500,00

BP-8850-290 nm

Ge

.50

30,00

20,00

70,00

14000,00

BP-8900-500 nm

Ge

1.00

60,00

60,00

70,00

15000,00

BP-8950-330 nm

Ge

.50

60,00

40,00

70,00

14000,00

BP-9127-545 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

13500,00

BP-9480-613 nm

Ge

1.00

80,00

100,00

70,00

16000,00

BP-10400-737 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

16500,00

BP-10500-780 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

80,00

18500,00

BP-10600-1060 nm

Ge

1.00

100,00

220,00

70,00

16000,00

BP-10635-1000 nm

Ge

1.00

100,00

200,00

70,00

16000,00

BP-10740-390 nm

Ge

1.00

80,00

40,00

70,00

18000,00

BP-10760-745 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

16000,00

BP-10800-390 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

15000,00

BP-10850-705 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

16000,00

BP-11030-675 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

80,00

16000,00

BP-11660-813 nm

Ge

1.00

120,00

120,00

80,00

18000,00

BP-12285-1000 nm

Ge

.50

100,00

150,00

70,00

17000,00

BP-12840-820 nm

Ge

1.00

140,00

140,00

75,00

17000,00

BP-13465-1005 nm

Ge

1.00

200,00

200,00

80,00

18000,00

BP-13990-1056 nm

Ge

1.00

140,00

160,00

70,00

21000,00

BP-14100-850 nm

Ge

1.00

100,00

100,00

70,00

16500,00

BP-14138-1056 nm

Ge

1.00

160,00

160,00

70,00

21000,00

BP-14195-1127 nm

Ge

1.00

300,00

120,00

65,00

18000,00

BP-15118-1250 nm

Ge

1.00

310,00

150,00

60,00

20000,00

 

應用領(lǐng)域

成功使用光學(xué)干涉濾光片的應用范圍很廣。

這里只是幾個(gè)例子:

空氣質(zhì)量:監測公路隧道和城市地區的空氣污染。

酒精分析:汽車(chē)駕駛員安全控制。

自動(dòng)化:消除干擾光。

生物技術(shù):熒光顯微鏡和光譜學(xué)。

汽車(chē)行業(yè):廢氣排放控制。

化學(xué)工業(yè):工業(yè)生產(chǎn)控制。

火焰:大型電廠(chǎng)的效率控制,以保護環(huán)境。

食品工業(yè):牛奶,谷物等中蛋白質(zhì)和脂肪含量的質(zhì)量控制。飲用水分析。

氣體分析:工業(yè)生產(chǎn)控制。

激光系統:消除干擾光。

醫療服務(wù):病人檢查和監測。

水分測量:制漿造紙工業(yè)中的水分控制。

人身安全:在礦井等封閉環(huán)境中監控有害氣體

光度計:實(shí)驗室和醫學(xué)樣本分析。

溫度:監控工業(yè)過(guò)程。

熱分析:監控機器,建筑物中的熱泄漏和機場(chǎng)安全。

 

 


產(chǎn)品咨詢(xún)

留言框

 • 產(chǎn)品:

 • 您的單位:

 • 您的姓名:

 • 聯(lián)系電話(huà):

 • 常用郵箱:

 • 省份:

 • 詳細地址:

 • 補充說(shuō)明:

 • 驗證碼:

  請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7

推薦產(chǎn)品

版權所有 © 2024 努美(北京)科技有限公司 備案號:京ICP備13029673號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml

在線(xiàn)咨詢(xún) 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線(xiàn)

010-6202 9100

掃一掃,關(guān)注我們

青青草免费在线视频_影音先锋av资源库中文_久久久久无码精品亚洲日韩_色吧网电影